Editorial

Vier inzamelbakken voor recyclebaar materiaal geplaatst in de binnenstad van Paramaribo

  • Posted 8 months ago
  • News

In samenwerking met het bedrijfsleven zijn er in de laatste helft van maart 4 inzamelbakken voor recyclebaar materiaal geplaatst in de binnenstad van Paramaribo. Deze inzamelbakken zijn geplaatst in het uitgaanscentrum. Ze zijn geschikt voor het recyclen van afval, namelijk plastic en aluminium afval, helder en gekleurd glasafval. Er is naast de bakken ook een aparte bak voor algemeen afval. De plaatsing van de bakken is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Stichting SuReSur, Torarica Group, Alembo en Queens Hotel. De inzamelbakken zijn te herkennen aan de groene vaten met daarop duidelijke instructies over wat wel en niet in de bak mag. Met de plaatsing van de bakken hopen de organisaties en bedrijven een bijdrage te leveren aan het schoonhouden van de stad Paramaribo. De groep heeft zich hiermee ook gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals, namelijk SDG 11 Sustainable Cities and Communities en SDG 17 Partnerships voor de doelen.

Het is de bedoeling dat bezoekers, maar ook horeca houders in het centrum voortaan bewuster omgaan met hun afval. Met de plaatsing van de bakken hopen de partners mensen te motiveren om ook tijdens het stappen afval te scheiden en milieu bewust bezig te zijn.

Betrokkenheid bij de planeet, evenals bewustwording over klimaatverandering en het promoten van duurzaam leven is tegenwoordig erg belangrijk. Support Recycling Suriname blijft zich met haar partners en vrijwilligers inzetten voor #greeninitiatives om samen met elkaar de kleine stappen te nemen die zullen leiden tot grote veranderingen. Alleen samen kunnen we komen tot een wereld met Zero waste.

Gaat u ook bewust om met uw afval. Recycle met ons.

Discussion

Keep it polite and friendly  – Give helpful, constructive feedback.

  • Recently added on our platform