Editorial

President Santokhi delibereert samen met regeringsfunctionarissen over het sociaal beleid

  • Posted 1 year ago
  • News

President Chandrikapersad Santokhi heeft op 18 oktober 2022 een breedvoerige beraadslaging gehad over het sociaal beleid van de regering. Samen met een clusterteam van ministers die aspecten van sociaal beleid in hun portefeuille hebben en diverse deskundigen, is er uitvoerig gesproken over het sociaal programma.

Het is de bedoeling om te komen tot een samenhangend sociaal programma dat effectief en transparant moet zijn. Het staatshoofd heeft de ministers en deskundigen opgeroepen om zich uiterst in te zetten en met veel meer voortvarendheid te werken aan dit programma.

De regering onderkent dat de prijzen in de winkels omhoog gaan vanwege de wereldwijde inflatie. Daarom wordt er overleg gevoerd met diverse ministers en deskundigen om te kijken hoe er op een gecoördineerde, constructieve en eenduidige manier gewerkt kan worden aan een effectief sociaal programma met een systeem dat simpel, effectief, efficiënt en vooral transparant is.

Discussion

Keep it polite and friendly  – Give helpful, constructive feedback.

  • Recently added on our platform