Editorial

Overdracht gevonden voorwerpen Surinamerivier

  • Posted 1 year ago
  • News

Foto: Coördinator Archeologische Dienst Irene Meulenberg en Mark Thomas na overhandiging van de objecten.

Op 21 september werden er door Mark Thomas objecten overgedragen aan het Directoraat Cultuur. Die zijn in ontvangst genomen door archeoloog Irene Meulenberg van de Archeologische Dienst.

De voorwerpen zijn gevonden in de Surinamerivier in district Brokopondo. Het is een unicum dat aardewerken potten in zijn geheel tijdens archeologisch onderzoek worden gevonden. Doorgaans worden tijdens archeologische opgravingen scherven gevonden, waarvan het niet zo hoeft te zijn dat ze bij elkaar horen.

Voor de toekomst zal dit betekenen dat er bijvoorbeeld bij baggerwerkzaamheden rekening gehouden dient te worden met niet alleen stenen objecten zoals dissels, bijlen en hamers (zoals te zien op de foto), maar ook complete aardewerken potten!

Archeologische voorwerpen die worden gevonden dienen volgens de Monumentenwet 2002 gemeld te worden bij het Directoraat Cultuur/Archeologische Dienst. Voor de districten kan dit gemeld worden bij de Districtscommissarissen.

Foto: De archeologische vondsten

Discussion

Keep it polite and friendly  – Give helpful, constructive feedback.

  • Recently added on our platform