Editorial

EZ start met uitvoering SURGE

  • Posted 8 months ago
  • News

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft de eerste stap gezet richting de uitvoering van het project Suriname’s Growth Enterprises (SURGE), onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) Project. Het contract is op dinsdag 28 maart ondertekend met Solidaridad, een internationale maatschappelijke organisatie die meer dan 50 jaar ervaring heeft in het ontwikkelen van oplossingen om economieën weerbaarder te maken. Dit project zal niet alleen een boost geven aan het algemeen bedrijfsleven, maar in het bijzonder ook aan vrouwelijk ondernemerschap.

EZ stimuleert altijd economische bedrijvigheid door faciliterend beleid uit te voeren in het bijzonder voor Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (MKMO). MKMO’s hebben nog steeds te kampen met geringe middelen en moeilijk toegang tot financiering. De economie groeit vanuit ondernemerschap en innovatie die de factoren zijn die landen in staat hebben gesteld om hogere ontwikkelingsstadia te bereiken, zelf in een diepe financieel-economische crisis.

Naar aanleiding hiervan voert het ministerie van EZ samen met de Wereldbank het SCSD-project uit. Dit project wordt gefinancierd door de Wereldbank en loopt tot juni 2025. De voornaamste doelen van het project zijn om het concurrentievermogen van Suriname te verbeteren en de verdiencapaciteit te verhogen middels het diversifiëren van de economie. Participatie van vrouwen in ondernemerschap is essentieel in dit project. Onderdeel van het SCSD-project is de SURGE waarbij in totaal 230 bedrijven rechtstreeks zullen profiteren van business development support en matching grants voor waardeketenontwikkeling in opkomende industrieën.

Discussion

Keep it polite and friendly  – Give helpful, constructive feedback.

  • Recently added on our platform