Editorial

DNA ondersteunt Nationaal Herstelplan Zorg voor toegangkelijke zorg van elke burger

  • Posted 1 year ago
  • News

Op 19 oktober 2022 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de vaste commissie voor Volksgezondheid van De Nationale Assemblee. De Programma Directeur en Programma leiders hebben tijdens deze bijeenkomst uitvoerig gesproken over de huidige stand van zaken in de zorg, de uitdagingen, de voortgang, de vooruitzichten en de behoefte aan ondersteuning en samenwerking. De aanwezige ad Interim Minister van Volksgezondheid, Drs. Steven Mac Andrew alsook de Directeur van Volksgezondheid, Drs. RakeshGajadharSukulhebben deelgenomen aan deze bijeenkomst en hebben breedvoerig gediscussieerd over de negen programma’s van het Nationaal Herstelplan Zorg. Een bedrag van 8 miljoen euro uit de verdragsmiddelen van Nederland is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Nationaal Herstelplan Zorg en het opbouwen van een Gezondheidsautoriteit.

De beperkte financiële middelen zijn de grootste uitdaging om resultaatgericht te werken aan de gestelde doelen voor de gezondheidszorg. Ook de situatie in de verre districten is zeer zorgwekkend door het gebrek aan geneesmiddelen bij de medische posten. Het blijven identificeren van de uitdagingen in de zorgsector, is een belangrijke graadmeter om vele aandachtspunten, vanaf de kern aan te pakken en structureel op te lossen. Het versterken van de instituten is noodzakelijk om de reguliere bestaande taken en verantwoordelijkheden effectief uit te kunnen voeren. De negen programma’s die diverse aandachtsgebieden in de zorg behelzen hebben één gemeenschappelijk doel: Een preventieve, bereikbare, betaalbare en betrouwbare gezondheidszorg voor elke burger van ons land. De DNA vaste commissie Volksgezondheid is onder de indruk van de werkzaamheden die reeds zijn verricht en de bereikte mijlpalen zoals, de ordening van de programma’s, identificatie van de kernuitdagingen, de inzet van de spoed huisartsenpost te Limesgracht, en het vergroten van de toegankelijkheid van het herstelplan voor diverse doelgroepen. Met deze bijeenkomst is er ook voldoende detailinformatie gedeeld over de uitdagingen in de zorg sector. De DNA vaste commissie biedt haar ondersteuning aan en zal de status van het Nationaal Herstelplan Zorg blijven volgen en ondersteunen.

Discussion

Keep it polite and friendly  – Give helpful, constructive feedback.

  • Recently added on our platform