Editorial

Communiqué - IMEX NV vergunning opgeschort

  • Posted 1 year ago
  • Announcement, Financial, News

De Centrale Bank van Suriname brengt ter algemene kennis dat aan International Money Exchange N.V. geen vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor is verstrekt.

Conform het bepaalde in artikel 5 lid 1c van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (S.B. 2012 no. 170, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 53) is het onmiddelijk intredend rechtsgevolg hiervan het verbod ter uitoefening van het bedrijf van wisselkantoor door International Money Exchange N.V.

Vanaf 5 september 2022 is het International Money Exchange N.V. dus verboden het bedrijf van wisselkantoor uit te oefenen.

Paramaribo, 3 oktober 2022

Maurice L. Roemer
Governor

Discussion

Keep it polite and friendly  – Give helpful, constructive feedback.

  • Recently added on our platform