Editorial

AWJ en PTC tasten samenwerking af op het vlak van veiligheid op de werkvloer

  • Posted 1 year ago
  • News

Minister Steven Mac Andrew heeft op vrijdag 4 november 2022 een onderhoud gehad met de directeur van het Polytechnic College PTC- University of Applied Science, de heer Robby Holband. Bij dit gesprek was de directeur vergezeld van de Lector in Veiligheid en Digitalisering aan het PTC, dr. René Westra. Partijen hebben bij deze gelegenheid van gedachten gewisseld over het verhogen van veiligheid op de werkvloer middels trainingen aan zowel arbeidsinspecteurs als bedrijven. Ten aanzien van de arbeidsinspecteurs is het upgraden en updaten van de kennis van belang omdat zij moeten toezien op de naleving van de Veiligheidswet door zowel werkgevers als werknemers.

De minister wees bij deze gelegenheid ook op het belang van veiligheid en gezondheid op de werkplek wereldwijd. Het belang is volgens hem zo groot dat lidlanden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) dit jaar tijdens de Internationale Arbeidsconferentie in Geneve, Zwitserland, Veiligheid en Gezondheid hebben toegevoegd aan de fundamentele beginselen en rechten op het werk. Suriname als lidland van de ILO is verplicht om dit fundamenteel recht op een veilige en gezonde werkomgeving te respecteren en te bevorderen. Tegen deze achtergrond ziet de minister kennis, ervaring en expertise over het onderwerp als een welkome gelegenheid. Het is een kans, welke benut moet worden om inzichten en vaardigheden, die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis op dit vlak te ontwikkelen. Dit zal volgens hem vooral van belang zijn voor de nieuwe sectoren, zoals de olie- en gasindustrie. De arbeidsinspecteurs die moeten toezien op de naleving van de Veiligheidswet, zullen volgens hem up-to-date qua kennis en vaardigheden moeten zijn. Hij zal daarom intern nagaan hoe het PTC hiertoe een bijdrage kan leveren.

Directeur Holband, verzekerde de bewindsman dat PTC over de kennis en expertise beschikt om te kunnen voldoen aan de behoefte van het ministerie voor het toerusten van de arbeidsinspecteurs met de benodigde kennis. Het PTC is volgens hem ook in staat werknemers in de private sector op dit vlak te trainen ter verhoging van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) en het PTC zullen nog met elkaar afstemmen over hoe de aangeboden kennis en expertise aangewend kunnen worden voor veilige en gezonde werkplekken in ons land.

Paramaribo, 7 november 2022
Communicatie Unit
Ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Discussion

Keep it polite and friendly  – Give helpful, constructive feedback.

  • Recently added on our platform